Κωδικός προϊόντος: 593a.
Ετικέτες:
Xartosyn 593α Ιχνηλασιμότητας Νωπών Οπωρολαχανικών Εισαγομένων από τρίτες

Διάσταση: 21 X 30
Φύλλα: 50
Ψιλό Εξώφυλλο

Διάσταση: 21 X 30
Φύλλα: 50
Ψιλό Εξώφυλλο

Διάσταση: 21 X 30
Φύλλα: 50
Ψιλό Εξώφυλλο