Κωδικός προϊόντος: 5205116203518.
Xartosyn 352β Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών – Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής (για Ελαιοτριβεία)

10.00

Διάσταση: 21 X 29
Πολλαπλότητα: 50 X 2
Αντίγραφα: 2 (Λευκό –  Κίτρινο)
Χαρτί: Αυτογραφικό

Διάσταση: 21 X 29
Πολλαπλότητα: 50 X 2
Αντίγραφα: 2 (Λευκό -  Κίτρινο)
Χαρτί: Αυτογραφικό

Διάσταση: 21 X 29
Πολλαπλότητα: 50 X 2
Αντίγραφα: 2 (Λευκό –  Κίτρινο)
Χαρτί: Αυτογραφικό