Κωδικός προϊόντος: 5205116203054.
Xartosyn 305β Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής Καυσίμων

5.70

Διάσταση: 21 X 29
Πολλαπλότητα: 50 X 2
Αντίγραφα: 2 (Λευκό – Κίτρινο)
Χαρτί: Αυτογραφικό

Διάσταση: 21 X 29
Πολλαπλότητα: 50 X 2
Αντίγραφα: 2 (Λευκό - Κίτρινο)
Χαρτί: Αυτογραφικό

Διάσταση: 21 X 29
Πολλαπλότητα: 50 X 2
Αντίγραφα: 2 (Λευκό – Κίτρινο)
Χαρτί: Αυτογραφικό