Κωδικός προϊόντος: 5205116202897.
Xartosyn 289β Ειδικό Στοιχείο Παράδοσης Αγροτικών Προϊόντων

4.00

Διάσταση: 19 X 20
Πολλαπλότητα: 50 X 2
Αντίγραφα: 2 (Πράσινο  –  Κίτρινο)
Χαρτί: Αυτογραφικό

Διάσταση: 19 X 20
Πολλαπλότητα: 50 X 2
Αντίγραφα: 2 (Πράσινο  -  Κίτρινο)
Χαρτί: Αυτογραφικό

Διάσταση: 19 X 20
Πολλαπλότητα: 50 X 2
Αντίγραφα: 2 (Πράσινο  –  Κίτρινο)
Χαρτί: Αυτογραφικό