Κωδικός προϊόντος: 5205116002695.
Xartosyn 269 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

5.70

Διάσταση : 21Χ29
Πολλαπλότητα : 50 X 2
Αντίγραφα : 2 (Λευκό – Κίτρινο)
Χαρτί : Αυτογραφικό

Διάσταση : 21Χ29
Πολλαπλότητα : 50 X 2
Αντίγραφα : 2 (Λευκό - Κίτρινο)
Χαρτί : Αυτογραφικό

Διάσταση : 21Χ29
Πολλαπλότητα : 50 X 2
Αντίγραφα : 2 (Λευκό – Κίτρινο)
Χαρτί : Αυτογραφικό