Κωδικός προϊόντος: 5205116001407.
Ετικέτες:
Xartosyn 140 Καρτέλα Αποθήκης (όρθια)

12.00

Διάσταση: 21,5 X 29
Φύλλα: 100

Διάσταση: 21,5 X 29
Φύλλα: 100

Διάσταση: 21,5 X 29
Φύλλα: 100