Κωδικός προϊόντος: 4971850189022.
Κατηγορία: .
Ετικέτες:
CASIO FX-82SX SCIENTIFIC CALCULATOR

26.40

 • 177μαθηματικές λειτουργίες.
 • Οθόνη 2 γραμμών 10 ψηφίων + 2 εκθετικά. Στην πάνω εισάγουμε την πράξη και στην κάτω βλέπουμε το αποτέλεσμα.
 • Δυνατότητα επανάληψης προηγούμενων πράξεων και εισαγωγής νέων δεδομένων.
 • Υπολογισμοί με κλάσματα.
 • Συνδυασμός και μετάθεση.
 • Στατιστική: (σταθερή απόκλιση, γραμμική παλινδρόμηση).
 • Μέτρηση και μετατροπή γωνιών σε DEG-RAD-GRA.
 • Τριγωνομετρικοί υπολογισμοί.
 • Λογαριθμικοί υπολογισμοί.
 • Υπολογισμοί δυνάμεων, ριζών, ποσοστών.
 • Τροφοδοσία: 1 μπαταρία ΑΑ.
 • Συνοδεύεται από σκληρό κάλυμμα.
 • Διαστάσεις: H19,52xW78xD155mm
 • Βάρος: 115gr
 • 177μαθηματικές λειτουργίες.
 • Οθόνη 2 γραμμών 10 ψηφίων + 2 εκθετικά. Στην πάνω εισάγουμε την πράξη και στην κάτω βλέπουμε το αποτέλεσμα.
 • Δυνατότητα επανάληψης προηγούμενων πράξεων και εισαγωγής νέων δεδομένων.
 • Υπολογισμοί με κλάσματα.
 • Συνδυασμός και μετάθεση.
 • Στατιστική: (σταθερή απόκλιση, γραμμική παλινδρόμηση).
 • Μέτρηση και μετατροπή γωνιών σε DEG-RAD-GRA.
 • Τριγωνομετρικοί υπολογισμοί.
 • Λογαριθμικοί υπολογισμοί.
 • Υπολογισμοί δυνάμεων, ριζών, ποσοστών.
 • Τροφοδοσία: 1 μπαταρία ΑΑ.
 • Συνοδεύεται από σκληρό κάλυμμα.
 • Διαστάσεις: H19,52xW78xD155mm
 • Βάρος: 115gr
Διαστάσεις 12 × 0.9 × 7.2 cm
 • 177μαθηματικές λειτουργίες.
 • Οθόνη 2 γραμμών 10 ψηφίων + 2 εκθετικά. Στην πάνω εισάγουμε την πράξη και στην κάτω βλέπουμε το αποτέλεσμα.
 • Δυνατότητα επανάληψης προηγούμενων πράξεων και εισαγωγής νέων δεδομένων.
 • Υπολογισμοί με κλάσματα.
 • Συνδυασμός και μετάθεση.
 • Στατιστική: (σταθερή απόκλιση, γραμμική παλινδρόμηση).
 • Μέτρηση και μετατροπή γωνιών σε DEG-RAD-GRA.
 • Τριγωνομετρικοί υπολογισμοί.
 • Λογαριθμικοί υπολογισμοί.
 • Υπολογισμοί δυνάμεων, ριζών, ποσοστών.
 • Τροφοδοσία: 1 μπαταρία ΑΑ.
 • Συνοδεύεται από σκληρό κάλυμμα.
 • Διαστάσεις: H19,52xW78xD155mm
 • Βάρος: 115gr