Κωδικός προϊόντος: 4549526608681.
Κατηγορία: .
Ετικέτες:

CASIO FX-82ES plus SCIENTIFIC CALCULATOR

35.20

 • Οθόνη 31*96 FULL DOT
 • Φυσική αλγεβρική απεικόνιση (Natural-V.P.A.M.)
 • Αριθμός χαρακτήρων/γραμμή 15/1+10/1
 • Επανάληψη λειτουργίας
 • 252 λειτουργίες
 • 9 μνήμες αποθήκευσης μεταβλητών
 • 24 επίπεδα παρενθέσεων
 • Πράξεις με κλάσματα
 • Μέτρηση γωνιών σε DEG/RAD/GRAD
 • Μετατροπή μεταξύ > DEG/>RAD/>GRAD
 • Μετατροπή μεταξύ πολικών και ορθογώνιων συντεταγμένων(Pol↔Rec)
 • Τριγωνομετρικοί υπολογισμοί ημ/συν/εφ/ημ-1 /συν-1/εφ-1
 • Υπερβολικές συναρτήσεις ημh/συνh/εφh/ημh-1/συνh-1/εφh-1
 • Εκθετικές και Λογαριθμικές συναρτήσεις, log, ln, 10x, ex
 • Μαθηματικοί υπολογισμοί, √,x², x-1,x!,xy, x1/y 
 • Υπολογισμοί δεκαεξαδικού συστήματος
 • Πρώτη παραγοντοποίηση
 • Απεικόνιση αριθμών με δυνάμεις του δέκα (×10×) ENG/ENG
 • Γεννήτρια τυχαίων αριθμών
 • Τυχαίοι ακέραιοι
 • Υπολογισμοί αθροισμάτων Σx,Σx², μέση τιμή του x
 • Υπολογισμοί αθροισμάτων Σx, Σy,Σx²,Σy²,Σxy,  μέση τιμή του x, μέση τιμή του y
 • Υπολογισμός τυπική απόκλισης για ομαδοποιημένες και μη ομαδοποιημένες τιμές
 • Παλινδρόμηση (γραμ, τετραγ, εκθετ.)
 • Μετάθεση (nPr), Συνδυασμός (nCr)
 • Πίνακας τιμών
 • Τροφοδοσία: Μπαταρία 1 x R03 / Αυτόματη απενεργοποίηση
 • Διαστάσεις 13,8×80×162 (mm)
 • Οθόνη 31*96 FULL DOT
 • Φυσική αλγεβρική απεικόνιση (Natural-V.P.A.M.)
 • Αριθμός χαρακτήρων/γραμμή 15/1+10/1
 • Επανάληψη λειτουργίας
 • 252 λειτουργίες
 • 9 μνήμες αποθήκευσης μεταβλητών
 • 24 επίπεδα παρενθέσεων
 • Πράξεις με κλάσματα
 • Μέτρηση γωνιών σε DEG/RAD/GRAD
 • Μετατροπή μεταξύ > DEG/>RAD/>GRAD
 • Μετατροπή μεταξύ πολικών και ορθογώνιων συντεταγμένων(Pol↔Rec)
 • Τριγωνομετρικοί υπολογισμοί ημ/συν/εφ/ημ-1 /συν-1/εφ-1
 • Υπερβολικές συναρτήσεις ημh/συνh/εφh/ημh-1/συνh-1/εφh-1
 • Εκθετικές και Λογαριθμικές συναρτήσεις, log, ln, 10x, ex
 • Μαθηματικοί υπολογισμοί, √,x², x-1,x!,xy, x1/y 
 • Υπολογισμοί δεκαεξαδικού συστήματος
 • Πρώτη παραγοντοποίηση
 • Απεικόνιση αριθμών με δυνάμεις του δέκα (×10×) ENG/ENG
 • Γεννήτρια τυχαίων αριθμών
 • Τυχαίοι ακέραιοι
 • Υπολογισμοί αθροισμάτων Σx,Σx², μέση τιμή του x
 • Υπολογισμοί αθροισμάτων Σx, Σy,Σx²,Σy²,Σxy,  μέση τιμή του x, μέση τιμή του y
 • Υπολογισμός τυπική απόκλισης για ομαδοποιημένες και μη ομαδοποιημένες τιμές
 • Παλινδρόμηση (γραμ, τετραγ, εκθετ.)
 • Μετάθεση (nPr), Συνδυασμός (nCr)
 • Πίνακας τιμών
 • Τροφοδοσία: Μπαταρία 1 x R03 / Αυτόματη απενεργοποίηση
 • Διαστάσεις 13,8×80×162 (mm)
Διαστάσεις 12 × 0.9 × 7.2 cm
 • Οθόνη 31*96 FULL DOT
 • Φυσική αλγεβρική απεικόνιση (Natural-V.P.A.M.)
 • Αριθμός χαρακτήρων/γραμμή 15/1+10/1
 • Επανάληψη λειτουργίας
 • 252 λειτουργίες
 • 9 μνήμες αποθήκευσης μεταβλητών
 • 24 επίπεδα παρενθέσεων
 • Πράξεις με κλάσματα
 • Μέτρηση γωνιών σε DEG/RAD/GRAD
 • Μετατροπή μεταξύ > DEG/>RAD/>GRAD
 • Μετατροπή μεταξύ πολικών και ορθογώνιων συντεταγμένων(Pol↔Rec)
 • Τριγωνομετρικοί υπολογισμοί ημ/συν/εφ/ημ-1 /συν-1/εφ-1
 • Υπερβολικές συναρτήσεις ημh/συνh/εφh/ημh-1/συνh-1/εφh-1
 • Εκθετικές και Λογαριθμικές συναρτήσεις, log, ln, 10x, ex
 • Μαθηματικοί υπολογισμοί, √,x², x-1,x!,xy, x1/y 
 • Υπολογισμοί δεκαεξαδικού συστήματος
 • Πρώτη παραγοντοποίηση
 • Απεικόνιση αριθμών με δυνάμεις του δέκα (×10×) ENG/ENG
 • Γεννήτρια τυχαίων αριθμών
 • Τυχαίοι ακέραιοι
 • Υπολογισμοί αθροισμάτων Σx,Σx², μέση τιμή του x
 • Υπολογισμοί αθροισμάτων Σx, Σy,Σx²,Σy²,Σxy,  μέση τιμή του x, μέση τιμή του y
 • Υπολογισμός τυπική απόκλισης για ομαδοποιημένες και μη ομαδοποιημένες τιμές
 • Παλινδρόμηση (γραμ, τετραγ, εκθετ.)
 • Μετάθεση (nPr), Συνδυασμός (nCr)
 • Πίνακας τιμών
 • Τροφοδοσία: Μπαταρία 1 x R03 / Αυτόματη απενεργοποίηση
 • Διαστάσεις 13,8×80×162 (mm)