Κωδικός προϊόντος: 5205116200480.
Β-48 Δελτίο Παραγγελίας Bar

0.70

Διάσταση : 8 X 12
Πολλαπλότητα : 100 X 1
Αντίγραφα : 1 (Λευκό)
Χαρτί : Γραφής

Διάσταση : 8 X 12
Πολλαπλότητα : 100 X 1
Αντίγραφα : 1 (Λευκό)
Χαρτί : Γραφής

Διάσταση : 8 X 12
Πολλαπλότητα : 100 X 1
Αντίγραφα : 1 (Λευκό)
Χαρτί : Γραφής